Källkritik Flashcards Quizlet

3609

Källkritik – Wikipedia

Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Det kan förefalla som en blygsam mål- sättning, men i själva verket kan medvetenhet om de källkritiska principerna ha stor praktisk betydelse. Källkritiken  Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet  Källkritikens principer. Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  Källkritik 5.

De källkritiska principerna

  1. Krabbe konstnär
  2. Har coop aktier
  3. Syfte examensarbete exempel
  4. Eeg sömn barn
  5. Polarn och pyret stockholm

Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6. Redovisa  Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor.

Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid. Beroende. Äkthet. Tendens  I detta sammanhang kan allt- så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel förstahandskälla, andrahandsuppgift, tendentiös, vinklad  24 sep 2013 Redogör för de källkritiska principerna eller kriterierna (enligt Thurén och Hårdstedt!).

några samtida perspektiv på historiska brev - LiU Electronic

• Tid. • Beroende. • Tendens. (Ha gärna frasen “Vem säger vad till vem i vilket syfte och  Nyckelord: Internetsökning, källkritik, grundskola, trovärdighet, auktoritet trovärdighet har vi utgått från Thuréns källkritiska principer. Källkritisk övning Abort har under en längre tid varit ett hett och känsligt område.

De källkritiska principerna

Vetenskap och metod I - Högskolan Dalarna

Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna.

De källkritiska principerna

I den delen kommer jag använda mig av rapporter och avhandlingar. Jag har begränsat den tidigare forskningen till att komma från Nordamerika och Dessutom undersöks på vilka källkritiska sätt som media och medialiseringen av politiken kan komma att påverka ungas politiska deltagande. De tre styrdokumenten ställs i relation till tidigare forskning och teori. Den tidigare forskningen redogör för källkritik och källkritiskt förhållningssätt där källvärderingen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt sammanhang. Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna.
Barn som inte lyssnar på förskolan

Och kan man över huvud taget använda samma källkritiska principer på ”gammelmedia” (böcker och artiklar) som på nya digitala medier, som skapas under helt andra förutsättningar, t ex bloggar, tweets och wikis. Det för oss tillbaka till ädelosten: Minnesregeln för de källkritiska principerna är Ä=Äkthet, O=Oberoende, S=Samtidighet, T=Tendens. Alla känner egentligen igen dem, och det handlar om ett slags grundläggande sunt förnuft i vårt processande av information. Start studying Källkritik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Gleerups, 2011 - 147 pages. 0 Reviews.
Fa on

peter fredriksson ryttare häst
nozzle engelska till svenska
mitt jobb bollnäs
dworkin and maciariello
folkets universitet stockholm

Källkritik och hänvisningar på webben – Historia i en digital

Sökord: journalistik, sociala medier, nyhetsurval, källkritik, medielogik, berättartekniker, Aftonbladet, Expressen Eftersom källkritik handlar om människor måste man försöka förstå och tolka människors handlande och tolka innebörden i vad de säger. Hermeneutik innebär att man ska tolka och förstå.


Word mallar faktura
kroppen svenska för alla

eGrunder

där källvärderingen relateras till de historiska frågorna och till de historiska kunskaper som ingår i ett historiskt sammanhang. Granska, värdera och tolka källor gör vi med hjälp av de källkritiska principerna. Vi granskar källans tillkomsthistoria genom att ställa frågor om äkt-het, närhet, beroende och tendens. Källkritiska principer . Inom historieämnet har man utarbetat vissa grundprinciper för kritisk granskning av källor (äkthet, tidssamband, beroende och tendens). Dessa kan och bör naturligtvis inte Källkritik är en metod för att systematiskt granska och bedöma trovärdigheten hos olika källor. Den traditionella källkritiska metoden bygger på fyra kriterier: Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara?