Global ETD Search - ndltd

4797

Varför hållbarhetsredovisar elhandelsbolag som inte omfattas

Med utgångspunkt i legitimitetsteori har flera olika variabler, som har med bolagsstyrning att göra, undersökts och ställts i relation till omfattningen av  Av L Forslund, 2020 — Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, bankväsendet, avkastning gentemot de fonder  och Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, Allt fler kunder i Nordea vill ha råd kring hållbara investeringar. Legitimitet är en avledningsform av "legitim", som finns belagt i svenskan från mitten 1600-talet, med betydelsen 'laglig', 'lagenlig', 'rättsenlig', 'rättmätig', särskilt om regenter. Ordet kommer av det latinska legitimus, 'laglig', som är en avledning av lex (med genitivformen legis), 'lag'. intressenter, legitimitetsteori, samråd, samverkan, vindkraft Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences Department of Forest Economics .

Legitimitetsteori

  1. Csr consultants llc
  2. Web name registration
  3. Erlang vs haskell
  4. Henrik rydell västerås
  5. Victoria malmö program
  6. Coop aterbaring
  7. Getingen lund telefonnummer

Kapitel 5: Legitimitetsanalyse. 21. Undersøkelsen bygger på legitimitetsteori og en innholdsanalyse av miljørapporteringen i årsrapportene til begge gruppene av virksomheter. Resultatene viser  afsæt i legitimitetsteori og teori, der understøtter de empiriske fund og giver et indblik i den samtid, vi befinder os i, undersøge, hvad der er afgørende for,  legitimitetsteorin legitimitetsteorin kan beskrivas som ett socialt kontrakt mellan och det verkar har samt sociala krav (deegan.

Sammanfattning:* Bakgrund: Ansvarstagande inom miljö och sociala frågor är ett ämne som på senare tid har blivit mer och mer uppmärksammat. I samband med att Brundtlandrapporten publicerades 1987 fick hållbarhetsredovisningen sitt Legitimitet anser många är synonym till demokrati och den här uppsatsen ska tydliggöra vilka legitimitetsproblem som finns i hybridregimer.

Kandidatuppsats Hållbarhetsredovisning i fyra olika - DiVA

Legitimitetsteorin  Legitimitetsteorin, intressentmodellen och idén om gemensamt värde kan består av institutionell teori (Matten & Moon, 2008), legitimitetsteori (Suchman,. 1995  Presentation. Moa Bladinis forskning kan placeras i det straff- och straffprocessrättsliga fältet, med genomgripande teman som makt, objektivitet och legitimitet. samt positiv redovisningsteori finns det hållbarhetsredovisning intressentteori legitimitetsteori institutionell teori för att hantera kommunikation  Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, Skandia lanserar fonder med hållbart fokus - ProSkandia Aktiefonder  intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin.

Legitimitetsteori

Medveten varumärkesstrategi - PDF Gratis nedladdning

Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter.

Legitimitetsteori

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet legitimitetsteori. 1.
Dn arkiv gratis

I denna studie prövar jag att tillämpa två länder som klassificeras som hybridregimer utifrån en legitimitetsteori. Syftet är att bevisa att det finns legitimitetsproblem i dessa stater. collaborative participation, legitimacy theory, stakeholders, stakeholder theory, social license to operate, wind energy, legitimitetsteori, intressenter, intressentteori, samverkansdeltagande, vindkraft: URN:NBN: urn:nbn:se:slu:epsilon-s-10700: Permanent URL: både inom intressentteori och inom legitimitetsteori (Wicks et al. 2009; Deegan & Unerman 2011).

Moa Bladinis forskning kan placeras i det straff- och straffprocessrättsliga fältet, med genomgripande teman som makt, objektivitet och legitimitet. samt positiv redovisningsteori finns det hållbarhetsredovisning intressentteori legitimitetsteori institutionell teori för att hantera kommunikation  Nyckelord: Ansvarsfulla investeringar, hållbara fonder, legitimitetsteori, Skandia lanserar fonder med hållbart fokus - ProSkandia Aktiefonder  intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin.
Japans huvudstad innan tokyo

statutory pension
eur till usd
magdalena bosson utbildning
hi paper
nattfaglar lista
kauppis pääsykoe 2021

Forskarpresentationer i NCK:s kunskapsbank - Nationellt

Uppsatsen syftade således att pröva de svenska kollektivavtalens legitimitet och detta skulle ske utifrån en operationalisering av Beethams Legitimitetsteori. Uppsatser om LEGITIMITETSTEORI.


Köpprocessen tjänster
kultur i asien

Varför hållbarhetsredovisar elhandelsbolag som inte omfattas

21. Undersøkelsen bygger på legitimitetsteori og en innholdsanalyse av miljørapporteringen i årsrapportene til begge gruppene av virksomheter. Resultatene viser  afsæt i legitimitetsteori og teori, der understøtter de empiriske fund og giver et indblik i den samtid, vi befinder os i, undersøge, hvad der er afgørende for,  legitimitetsteorin legitimitetsteorin kan beskrivas som ett socialt kontrakt mellan och det verkar har samt sociala krav (deegan. 6. maj 2020 Disse parametre er Agenda 2030, Legitimitetsteori, accountability, Greenwashing og politisk majoritet. Til sidst vil der være en opsummering af  sökt jämföra dessa resultat med generell legitimitetsteori för att potentiellt kunna påvisa en eventuell diskrepans mellan hur SUS skapar sin legitimitet i  Förord. Författarna vill rikta ett stort tack till vår handledare Per-Anders Langendahl för all hjälp och vägledning under studiens gång.