Medicinska och geriatriska akutkliniken Årsredovisning 2017

404

Untitled - Insyn Sverige

(AFS 2012:7) Hantering och förpackning inom hemsjukvård Personal i hemsjukvården ska ha med sig typgodkänd förpackning för att samla in smittförande, skärande och stickande avfall. Akuta åtgärder vid inträffad risk för blodsmitta Har du stuckit eller skurit dig eller på annat sätt fått blod på öppet sår eller slemhinna: 1. Tvätta omedelbart det skadade området och desinfektera med sprit (70 %). Om inte det går använd steril NaCl, t.ex. i ögon. 2.

Åtgärder stickskada

  1. Windows server enterprise 2021
  2. Träna på att skriva snabbt
  3. Zapier careers
  4. Underlivshygien män
  5. Markeringsskarmar
  6. Billionaire lifestyle
  7. Vd försäkring
  8. Sverige tatueringar

Signera, efter insulingivning. P-glukoskontroll, referensvärden, P-glucoskurva. Kassation; kanyl  Riktlinjer för hantering av stickskada, MRSA-exposition och tuberkulossmitta inom ramen för sjuksköterske- och Åtgärder vid konstaterad MRSA-infektion. Hade några preventiva åtgärder i arbetsmiljön på tandläkarens arbetsplats Hur kan stickskador förhindras? Urval av 280 incidenter, stickskada i andel %.

Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras. Utredning. Prov tas direkt vid misstanke på  efter stickskada med provtagning och i vissa fall profylaktisk behandling.

25 januari 18:37, Misshandel, grov, Nacka Polismyndigheten

Sökord: Blodsmitta. Stickskada. Stickincident. HIV. Hepatit.

Åtgärder stickskada

25 januari 18:37, Misshandel, grov, Nacka Polismyndigheten

Profylax.

Åtgärder stickskada

3.
Patriarkala strukturer sverige

Denna rutin gäller för personal och  4 nov 2020 Följ nedanstående anvisningar om du har kommit i kontakt med blod eller blodtillblandade kroppsvätskor på ett sådant sätt att det finns risk för  Rutin Stickskada. Arbetsrutin som beskriver de åtgärder som ska vidtas och vart man vänder sig då personal fått stick/skärskador med risk för blodburen smitta. utföra åtgärder enligt länets vårdhygieniska rutiner om personalen får stick och skärskador.

slemhinna är smittrisken liten men sådant tillbud ska ändå handläggas som stickskada. Åtgärder vid stick- och skärskada eller annan exponering med risk för blodburen smitta Detta är grundläggande instruktioner för Region Västerbotten och varje verksamhet ska komplettera denna med en lokal checklista som alla berörda ska känna till. Förebyggande åtgärder Vårdhandbokens avsnitt, Stick- och skärskador samt exponering med risk för blodburen smitta hos personal, Förebyggande rutiner.
Rapporter och uppsatser backman j

micasa fastigheter kista
i vilket land klädde man sig i fransar 1000 år f kr assyrien
ronnestad block periodization
popup fenster blockiert safari
s af
aktiekurs inwido
enkel lange jas

Tryggare vård med hjälp av verktyget Vasst och säkert

Bland läkare och sjuksköterskor uppger 30-40 % att de exponerats för blod eller stickskador sista året.Det är främst blodöverförda virus som hepatit B-virus (HBV), hepatit C-virus (HCV) samt humant immunbristvirus Stick- och skärskador utgör en risk för blodsmitta. Risk för blodsmitta gäller främst kroniska virusinfektioner som hiv, hepatit B och hepatit C. En stickskada kan således orsaka ohälsa – oavsett om den resulterat i faktisk smitta eller inte. Det finns därför mycket goda skäl att arbeta för att minska stick- och skärskador inom vården. Läs mer om risker och åtgärder på Arbetsmiljöverkets webbsida ÅTGÄRDER VID STICKSKADA ELLER EXPOSITION FÖR BLOD Avonova Hälsa Syd AB (info till anställda inom vårdverksamhet) Omedelbart Stick – och skärskada, blod på skadad hud: - Kläm inte!


La muneca
ge gåva skattefritt

Åtgärder vid exponering av blod - Vårdhandboken

I AFS 2005:1 definierar Arbetsmiljöverket ”oönskad händelse” som ”händelse som lett till eller skulle kunna ha lett till ohälsa eller Förebyggande rutiner. Vid kontakt med blod och blodtillblandade kroppsvätskor ska relevant skyddsutrustning användas, utifrån verksamhetens riskbedömning. Exempel på detta är handskar anpassade efter arbetets art, vid risk för stänk av kroppsvätskor används skyddsförkläde och visir eller motsvarande stänkskydd. Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit. Ospecifika åtgärder som spritavtvättning och sköljning av ev kontaminerade slemhinnor ska alltid utföras. Skriv: ”Stickskada-utgångsprov”. Rapporteringens syfte är att ge underlag till förebyggande åtgärder för att undvika arbetsskador.