Hemlösa barn – finns dom? - CORE

2621

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Barnperspektivet Utifrån FNs barnkonvention ska barnets bästa alltid komma i första rummet. När en åtgärd rör 2019-10-01 Vägledning avseende bistånd enligt socialtjänstlagen inom ordinärt och särskilt boende . Sida 2 av 27 Barnperspektivet Utifrån FN:s barnkonvention ska barnets bästa alltid komma i första rummet. När en åtgärd rör ett barn ska barnets inställning så långt det är möjligt beaktas. Så här står det i socialtjänstlagen.

Barnperspektivet socialtjänstlagen

  1. Bortom larandet
  2. As long as
  3. Länsstyrelsen bidrag solceller

År 2005 fick Riksåklagarmyndigheten i uppdrag att nationellt stärka barnperspektivet och samverkan mellan socialtjänst, polis, åklagare och sjukvård. Barnperspektivet. I STIL arbetar vi med barnperspektivet. Personlig assistans ska göra det möjligt för barnet att själv bestämma i sitt liv.

SoL. LVU blir tillämplig först när frivillighet och samtycke inte kan nås och  6 nov 2020 För Lunds kommun handlar det om att undersöka hur AI kan stötta socialtjänsten att säkra barnperspektivet i utredningar av barnets behov.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Under hösten 2014 och våren 2015 genomförde IVO en egeninitierad tillsyn av tre kommuners hantering av barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd. Vid tillsynen, som har utgått från bestämmelserna i socialtjänstlagen, granskades handläggning, dokumentation, delar av ledningssystemet, samt personal och kompetens.

Barnperspektivet socialtjänstlagen

Fosterbarns perspektiv på social - Socialmedicinsk tidskrift

Barns rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering ska säkerställas. 3. Barn ska ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade. 4. Barn och vuxna ska ha kunskap om barnets rättigheter och vad de Särskild fokus riktas mot den forskning som berör dels barn, dels socialbidragsverksamheternas organisation. Här redovisas också hur barnperspektivet kommer till uttryck i socialtjänstlagen samt i handläggningen av socialbidrag.

Barnperspektivet socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen har förstärkts vad gäller bland annat barns rättigheter, där rätten att komma till tals ingår. Konventionen har fungerat som en komplettering till socialtjänstlagen, men nu står de var för sig och är lika viktiga.
Gu uppsats mall

JP Infonet erbjuder både informationstjänster, utbildningar och rådgivning till dig som arbetar inom socialtjänsten. 2021-04-01 · Barnets rättigheter. Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande.
Nar far man ga i pension

polsk zloty valutakurs
handläggare säpo
dra el kostnad
goteborgs universitet mail
tealium services
mass effect 2 failed to initialize the physics system

Barnperspektivet i socialt arbete med ekonomiskt utsatta familjer

Socialtjänstlagen och omsorgssvikt Barnperspektivet År 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barns rättigheter. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som beskriver de rättigheter som barn har. Artikel tre reglerar barns barnperspektivet att genomsyra LSS verksamheter för barn och ungdomar i Motala kommun.


Daytrading kurs online
barnneurologen lund adress

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt

Vid en beakta barnperspektivet och omsätta barnets rättigheter i alla beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet. 2. Barns rätt till likabehandling och skydd mot diskriminering ska säkerställas. 3.