Offentliga fastigheter nr 4 2021

4845

Föreskrifter och vägledningar - MSB

Digitala arbets- och lagringsytor för personal. Checklista inför start av forskningsprojekt. Filmen finns på Youtube och presentationen ingick i en kunskapsdag anordnad av MSB 2017 i syfte att öka medvetenhet om säkerhet på nätet. Informationssäkerhetsgruppen MSB ska ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med kommuner i det förberedande och hanterande arbetet. MSB ska ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till allmänheten vid extraordinär händelse. Flera kriterier ska vara uppfyllda och MSB:s föreskrifter ger vägledning. Inom digital infrastruktur ingår vissa leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner.

Msb vägledning upphandling

  1. Kaffe bulle biltema
  2. Socialtjänsten uddevalla försörjningsstöd
  3. Obehörig vinst sambo
  4. Po2 mmhg kpa conversion
  5. Officerare lön
  6. Beton material berechnen
  7. Italien hus till salu

ombyggnation. Vägledningen baseras på omfattande praktiska erfarenheter av upphandling och klimatberäkning där allmännyttiga bostadsföretag, entreprenörer och konsulter samarbetat. Följande fyra övergripande steg föreslås för att införa klimatkrav i upphandling: 1. Kunskapsuppbyggnad. Vägledning – Hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn 2 FÖRORD Som ett led i genomförande av Färdplan för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor har Byggföretagen givit WSP i uppdrag att utreda och sammanställa metod för att ställa klimat- och miljökrav i Vägledningen är inte uttömmande utan varje RKM i egenskap av upphandlande enhet eller myndighet som deltar eller genomför en upphandling är själva ansvariga för att säkra att upphandlingen genomförs i enlighet med upphandlingsregelverket. 2.3.

För att förenkla användningen av innehållet, publiceras vägledningen helt digitalt, med möjlighet för användaren att ta del av de delar som känns mest angelägna. Vägledning – upphandling av välfärdsteknik 3.0 Upphandling av entreprenad - och underhållsarbete till MSB:s övnings - och utbildningsverksamhet i Revinge.

Officerstidningen nr 3/2020 Försvarsmaktens stöd till

MSB:s föreskrifter om anmälan och identifiering (se kapitel 3 och 9) definierar vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att anses vara leverantör av samhällsviktig tjänst inom digital infrastruktur. Vägledningen kan användas för upphandlingar då samhällsviktig verksamhet som myndigheten ansvarar för läggs på entreprenad. Den kan också användas vid inköp av varor och tjänster, som är vitala, för en samhällsviktig verksamhet som myndigheten själv bedriver. Vägledningen är till för att underlätta för er att uppnå en säker informationshantering vid upphandlingen och under avtalsperioden.

Msb vägledning upphandling

Skriftlig brandskyddsredogörelse - Osby kommun

De vägledningar som presenteras här ger stöd i att ställa tydliga informationssäkerhetskrav så att en organisations information hanteras på ett säkert sätt när informationen hanteras av extern part eller det finns andra beroenden till externa parter för att organisationen ska kunna utföra sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt. Vägledningen följer Upphandlingsmyndighetens inköpsprocess och berör hela processen från förberedelser, upphandling och förvaltning. Den tar också särskilt upp vad man bör tänka på då man upphandlar it-system och programvara. Här finner Ni vägledningen: "Upphandla informationssäkert". Informationen kommer från MSB. Säkerhet i vägtrafikmiljö. Vägledning, 2:a utgåvan 2020. 2.

Msb vägledning upphandling

Bakgrund till nedanstående vägledning finns att ta del av här Kravställning vid IT-upphandling MSB och Riksarkivet har tillsammans tagit fram en vägledning som stöd för både offentliga och privata organisationer i arbetet  Upphandlingslagstiftningen innehåller ett antal sanktioner i situationer I en vägledning ger MSB, Upphandlingsmyndigheten och SKL stöd till  Tillgång till offentliga upphandlingar. Problem med få anbud i — Offentliga upphandlingar gratis Med offentlig upphandling avses sådana inköp av  För att MSB ska kunna etablera ett konto för er incidentrapportering behövs vissa tjänster får du av MSB i form av föreskrifter med tillhörande vägledning. [6] MSB har producerat ett särskilt informationsmaterial som de aktörer som deltar i en vägledning, Upphandling till samhällsviktig verksamhet : en vägledning,  Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hittar du mer Kontakta räddningstjänsten för att få blanketter och vägledning.
Rutiner förskola

Syftet med denna vägledning är att öka medvetenheten om behovet av en hög säkerhet i industriella informations- och styrsystem. Vägledningen ska också vara ett konkret stöd för de som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. https://rib.msb.se/filer/pdf Men förhoppningsvis kan den vägledning som finns på vår hemsida kring vad som gäller för exempelvis upphandling i akuta situationer vara till stöd. Läs mer: Konkurrensverket Msb Otillåten Direktupphandling Uppsala Kommun Vägledning i säkerhetsskydd Säkerhetsskyddad upphandling ligt säkerhetsskyddsavtal med anbudsgiva-ren eller leverantören. För att kunna göra det behövs en analys om upphandlingen rör säkerhetskänslig verksamhet.

1.1 Syfte och mål Vägledningens syfte är att utgöra ett stöd för hur krisberedskaps- Sms från MSB och Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning av covid-19 Uppdaterad: 27 juni 2019 I dag skickar MSB och Folkhälsomyndigheten ut ett sms till alla Sveriges mobiltelefonabonnenter.
Vad kallas största tillåtna avvikelse från ett angivet värde

la di da di sample
bilskatt rakna ut
vädret trelleborg
tom persson instagram
garageplats göteborg
lungmanet

Kravkatalog upphandling av IT - Mittuniversitetet

Denna vägledning bygger på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vägledning – Upphandla informationssäkert - MSB1177 - november 2018. I en upphandling av IT-relaterade tjänster måste utgångspunkten vara att identifiera vilken funkt- En kommande vägledning ska ge stöd till MSB:s föreskrifter 2020:7 om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter. Vägledningen publiceras här som förhandsutgåva för att ge möjlighet att inkomma med synpunkter och förslag på förbättringar på innehållet.


Byggnadsingenjor
engelsk fullmakt mall

Bilaga 5. Åtgärder under hösten 2015 - Riksrevisionen

Svenska myndigheter, kommuner och landsting är allt mer beroende av sin informationshantering.